Market entry strategies and marketing in China - výberová online prednáška

Téma: Market entry strategies and marketing in China - výberová online prednáška. Prednáška je súčasťou predmetu medzinárodný marketing a globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy. Určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúci: Tomáš Buček, MBA – absolvent Wirtschaftsuniversität Vienna a MBA štúdia na University of International Business and Economics in Beijing
Dátum a čas: 5. 11. 2020, 15.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Ísť späť