Manažment sociálneho podniku - workshop

Téma: Manažment sociálneho podniku - workshop. Manažment a riadenie podniku s akcentom na špecifiká sociálneho podnikania a tzv. „mäkké faktory“ podnikania. Konkurenčná výhoda a konkurencieschopnosť SP. Výhody SP na trhu práce, výhody SP pre rozvoj modernej spoločnosti.
Prednášajúci: Mgr. Marcela Hajtmánková; Ing. Eva Pongrácz, PhD., TENENET, Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dátum a čas: 18 11. 2020, 9.00 - 13.00 h
Online prenos: Zoom (https://zoom.us/meeting/register/tJYpdeitrDIoGdQMerQ6GvvoJXvAVPZUs1oK - podmienené registráciou)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Ísť späť