Manažment v multikultúrnom prostredí- výberová prednáška

Téma: Manažment v multikultúrnom prostredí- výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Tomáš Štrbo. Prednáška bude zameraná na charakterizovanie kultúry medzinárodného podniku a zložky kultúrneho prostredia a zároveň bude ilustrovaná konkrétnymi príkladmi z praxe.
Dátum a čas: 27. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Ísť späť