Lokálne ekologické poznatky v službách ochrany a využitia biodiverzity v intenzívne využívanej krajine - inauguračná prednáška

Téma:[nbsp]Lokálne ekologické poznatky v službách ochrany a využitia biodiverzity v intenzívne využívanej krajine - inauguračná prednáška
Prednášajúci:doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., Katedra environmentálneho manažmentu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 13.00
Miesto: poslucháreň A-02,Tr. A. Hlinku 2

Späť