Legislatívny rámec poľnohospodárskej pôdy na Slovensku - on-line webinár

Katedra práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre v spolupráci s  Asociáciou agrárnych a environmentálnych právnikov a Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou v Nitre vás pozývajú na on-line webinár pod názvom Legislatívny rámec poľnohospodárskej pôdy na Slovensku, ktorý sa uskutoční 30. októbra a 3. novembra 2020. Viac o podujatí

Späť