Landscape Evaluation as Usufulness Method in Landscape Architecture - výberová prednáška

Téma: Landscape Evaluation as Usufulness Method in Landscape Architecture - výberová prednáška zameraná na metódy hodnotenia v krajinno-architektonickej praxi.
Prednášajúci: Assoc. prof. Beata Fornal Pieniak
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 13.30 h
Miesto: TD-01, Tulipánová 7, FZKI
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Ísť späť