Kontrola emisného stavu motorových vozidiel - výberová prednáška

Téma: Kontrola emisného stavu motorových vozidiel - výberová prednáška
Zaoberá sa problematikou sledovania emisií, tvorby limitov emisií, najčastejších porúch spaľovacích motorov.
Prednášajúci: Ing. Peter Lenďák, PhD. 
Dátum a čas: 28. 11. 2019, 9.00 - 10.30 h
Miesto: poslucháreň Q-01, Q pavilón, Nábrežie Mládeže 85, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Technickej fakulty SPU v Nitre.

Ísť späť