Koktejlové interakce azolových fungicidů a jejich vliv na životní prostředí - výberová prednáška.

Téma: Koktejlové interakce azolových fungicidů a jejich vliv na životní prostředí - výberová prednáška. Uskutoční sa v rámci výučby predmetu Post-harvest Technology of Horticultural Crops / pozberová technológia záhradníckych plodín.
Prednášajúci: Assoc. Prof. Dr. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.
Dátum a čas: 5. 12. 2019, 9.00 h
Miesto:  miestnosť BZ-01, Katedra zeleninárstva FZKI,Tr. A. Hlinku 2
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Späť