JUDr. Viktor Vincze: Udržateľný životný štýl - aktuálny trend alebo nevyhnutnosť? - výberová prednáška

Téma: Udržateľný životný štýl - aktuálny trend alebo nevyhnutnosť? - výberová prednáška
Prednášajúci: JUDr. Viktor Vincze,  moderátor TV Markíza. Okrem iného sa venuje aj popularizácii zmien, ktoré vedú k udržateľnejšiemu životu
Dátum a čas: 4. 12. 2019, 9.30 h
Miesto:  prednášková miestnosť TD-01, Tulipánová 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.

Go back