Inovačné trendy a hodnotenie efektívnosti závlahovej techniky v podmienkach SR - inauguračná prednáška

Téma: Inovačné trendy a hodnotenie efektívnosti závlahovej techniky v podmienkach SR - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD., Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre
Dátum a čas: 20. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: pavilón MF, 4. poschodie, veľká zasadačka
Prednáška je zameraná na podstatu zavlažovania a jeho uplatnenie v našich podmienkach. Definované sú základné spôsoby závlah a pozornosť je zameraná na závlahu postrekom. Pre daný spôsob zavlažovania sú predstavené inovačné trendy a moderná závlahová technika. Efektívnosť závlahovej techniky a kvalita práce závisí od spotreby vody a od rovnomernosti dávkovania. V nadväznosti na efektívnosť sa zameriame na rovnomernosť postreku a metódy jej hodnotenia. Následne poukážeme na faktory, ktoré znižujú kvalitu práce. V rámci prednášky poukážeme na pedagogický prínos a prepojenie na výskumnú oblasť a vedeckú školu.

Späť