Immigrant Entrepreneurs – The Process of Challenges and Drivers - výberová online prednáška

Téma: Immigrant Entrepreneurs – The Process of Challenges and Drivers - výberová online prednáška v rámci predmetu globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy
Prednášajúci: Ghazal Zalkat - Halmstad University, Švédsko
Dátum a čas: 26. 11. 2020, 13.30 h
On-line prenos: MS Teams https://cutt.ly/wgtmNIX
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Ísť späť