27. genetické dni - medzinárodná konferencia

Medzinárodná konferencia 27. genetické dni
Termín konania: 7. - 9. september 2016
Miesto konania: SPU Nitra
Garant: doc. Ing. R. Kasarda, PhD., doc. Ing. J. Candrák, PhD., Katedra genetiky a plemenárskej biológie, FAPZ, SPU v Nitre
Medzinárodná konferencia zameraná na hodnotenie genetickej diverzity a produkčného potenciálu živočíšnych genetických zdrojov.

Späť