HET LANDSCHAP: O práci a štúdiu v Holandsku - výberová online prednáška

Téma: HET LANDSCHAP: O práci a štúdiu v Holandsku - výberová online prednáška. Premena a rekultivácia krajiny je po celé stáročia holandskou špecialitou, a to od vysušovania jazier, až po výstavbu hrádzí a priehrad ako ochrany pred povodňami. Holandsko je súčasťou najväčšej európskej delty, kde je každý centimeter starostlivo naplánovaný a navrhnutý. Dokonca aj slovo „landscape“ má holandský pôvod. Podobne ako iné štáty, aj Holandsko čelí globálnym výzvam ako zmena podnebia, pokles biodiverzity, prechod na udržateľné zdroje energie alebo zmena sociálno-ekonomických podmienok.
Prednášajúca: MSc. Zuzana Jančovičová, Akadémia architektúry v Amsterdame, spoločnosť DS, LAARC. Zuzana Jančovičová je registrovaná krajinná architektka so zameraním na sociálno-priestorovú analýzu. Vyštudovala Wageningen University v Holandsku (MSc) a SPU v Nitre (Ing). Už počas štúdia sa zaujímala o estetiku, ekológiu a vnímanie životného prostredia. V minulosti pracovala v ateliéroch Vista, Karres en Brands a Bureau B + B. Jej silnou stránkou je koncepčné dizajnérske myslenie a tvorba vízií pre krajinu a mesto. V súčasnosti pracuje v spoločnosti DS a vyučuje na Akadémii architektúry  v Amsterdame. Od roku 2019 je členkou interdisciplinárneho  kolektívu L A A R C. Je víťazkou Europan 15 a Panorama Lokaal.  Zuzana Jančovičová v rámci svojej prednášky vyhodnotí 10 rokov strávených štúdiom a prácou v Holandsku. Predstaví viacero súťaží a projektov rôznych typov a mierok.
Dátum a čas: 3. 11. 2020, 17.00 - 18.30  h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom: ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo

Ísť späť