Geografické informačné systémy - výberová prednáška

Téma: Geografické informačné systémy - výberová prednáška
Prednášajúci: RNDr. Mirko Zibolen
Dátum a čas: 26. 11. 2019, 7.15 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Späť