ERASMUS: štúdium v zahraničí

Uzávierka podávania prihlášok  na mobility v zimnom alebo v letnom semestri akad. roka 2013/14  je 28. februára 2013. Tí, ktorí máte záujem mobilitu absolvovať, vyplňte prihlášku a prineste ju do Kancelárie zahr. vzťahov (č. dverí 304, 3. poschodie - pavilón AE, rektorát, Mgr. Mária Žúreková). Bližšie informácie a tlačivá 

Späť