Emotional Intelligence and Multicultural Teams  - výberová online prednáška

Téma: Emotional Intelligence and Multicultural Teams  - výberová online prednáška v anglickom jazyku určená predovšetkým študentom predmetu International Management and Entrepreneurship, zameraná na rozvoj emocionálnej inteligencie a jej úlohy v praxi manažérov.
Prednášajúci: Fraser Gault, GAULT Consulting - CEO
Dátum a čas: 5. 11. 2020 o 9.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Ísť späť