Emocionálna inteligencia vo virtuálnom svete - výberová online prednáška

Téma: Emocionálna inteligencia vo virtuálnom svete - výberová online prednáška. Digitálna éra, v ktorej žijeme, sa vyvíja extrémne rýchlo a dnešná generácia mladých ľudí je už teraz tvorcom našej budúcnosti. Cieľom výberovej prednášky je poukázať na význam „mäkkých zručností“, tzv. „soft skills“, vďaka ktorým lepšie poznáte seba a konáte najlepšie, ako viete, čo v praktickej rovine môžete využiť napr. pri video pohovore do zamestnania, rozširovaní on line vzdelávania, či virtuálnom in house.
Prednášajúci: Ing. Branislav Berec, Ing. Eva Krajčírová, Ing. Silvia Kostyalová, Georgína Széllová, MBA, Mgr. Mariana Tóthová, OSRAM, a.s. Nové Zámky
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 7.30 - 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Ísť späť