Ekonomické váhy vlastností hospodárskych zvierat -  výberová online prednáška

Téma: Ekonomické váhy vlastností hospodárskych zvierat -  výberová online prednáška (súčasť predmetu šľachtiteľské programy v chove zvierat)
Prednášajúca: Ing. Zuzana Krupová, PhD., Výskumný ústav živočíšnej výroby v.v.i. Praha - Uhřiněves, popredná odborníčka v oblasti stanovovania ekonomických váh vlastnosti hospodárskych zvierat.
Dátum a čas: 9. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: MS Teams
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

Späť