DNA Day vo Výskumnom centre AgroBioTech

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre vás pozýva dňa 25. apríla 2018 o 13.00 h na DNAday, cyklus prednášok zameraných na popularizáciu kľúčových objavov spojených s genetikou. Podujatie je organizované v rámci vedeckého podujatia DNA WEEK (http://dnaday.sk)

PROGRAM
13:00 –13:15 Otvorenie
13:15 –13:35 Moderné genetické analýzy a možnosti ich využitia v aplikovanom výskume (RNDr. Veronika Fialková, PhD.; Mgr. Jana Bezáková; doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.)
13:40 –14:00 DNA – molekula života, miláčik prírody (prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.; doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.; doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.; Ing. Veronika Štefúnová, PhD.)
14:05 –14:25 Aplikácie výskumu DNA v biológii človeka a biomedicíne (prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.)
14:30 –14:50 Poškodenie DNA v samčích reprodukčných bunkách – mechanizmy, príčiny a následky (Ing. Eva Tvrdá, PhD.)
14:55 –15:15 Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca (Ing. Andrea Hricová, PhD., RNDr. Alena Gajdošová, CSc.; Ing. Jozef Fejér, PhD.; RNDr. Gabriela Libiaková, CSc.)

POZVÁNKA

PROGRAM

Späť