Diskriminace nejen ve školství - výberová online prednáška

Téma: Diskriminace nejen ve školství - výberová online prednáška určená najmä pre študentov doplňujúceho pedagogického štúdia v rámci predmetu organizácia a riadenie školstva.
Prednášajúca: Ing. Marie Horáčková, Ph.D. – CV Mendelova univerzita v Brne, odborná asistentka
Dátum a čas: 4 11. 2020, 19.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo, biotechnológie, biológia, ekologické a environmentálne vedy.

Ísť späť