Deň otvorených dverí na Technickej fakulte

Termín: 24. 2. 2021 online

Pre záujemcov bude pripravená interaktívna prehliadka laboratórií a výučbových priestorov fakulty. Študenti TF im poskytnú informácie o štúdiu a študentskom živote, prevedú uchádzačov po priestoroch fakulty a univerzity. Pedagógovia ich budú informovať o výučbových procesoch.

Viac na www.tf.uniag.sk

Jdi zpět