Deň otvorených dverí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva

Termín: 5. 2. 2021 online
 

Jdi zpět