Deň otvorených dverí na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Termín: 2. 2. 2021 online
 

Jdi zpět