Deň otvorených dverí na Fakulte ekonomiky a manažmentu

Milí študenti, pozývame vás na ONLINE Deň otvorených dverí na FEM SPU v Nitre.
 
Termín: 12. 2. 2021 o 15.00 h online
 

Jdi zpět