Deň otvorených dverí na Fakulte biotechnológie a potravinárstva

Termín: 11. 2. 2021 online

Viac na www.fbp.uniag.sk

Jdi zpět