DEKD: Výstava UNI:ARCH (Slovenská poľnohospodárska UNIverzita v Nitre - ARCHitektonické hodnoty objektov

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bude 8. septembra 2020 o 13.30 h v priestoroch ŠD Antona Bernoláka SPU v Nitre otvorená výstava posterov, venovaná objektu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre na Hospodárskej ulici. Ide o funkcionalistický objekt architekta J. Grossmanna - pôvodne Štátna odborná hospodárska škola postavená v r. 1932. Objekt bol v roku 1998 vyhlásený za  národnú kultúrnu pamiatku. Výstava potrvá do 19. septembra a následne bude presunutá do objektu na Hospodárskej ul. č. 7.

Viac o aktivitách na stránkach DEKD:

https://www.dekd.sk/aktivita/3991-architektonicky-hodnotne-objekty-fzki-spu-v-nitre

https://www.dekd.sk/aktivita/3978-obnova-byvalej-hospodarskej-skoly-v-nitre

Go back