DEKD: Obnova bývalej Hospodárskej školy v Nitre - prednáška

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa 23. 9. 2020 o 14.00 h v priestoroch budovy na Hospodárskej ul. 7 uskutoční tematická prednáška doc. Ing. arch. R. Štěpánkovej, PhD. na tému: Obnova bývalej Hospodárskej školy v Nitre s následnou komentovanou prehliadkou pod vedením Ing. arch Z. Holičkovej, pracovníčky Krajského pamiatkového úradu Nitra. Súčasťou podujatia bude výstava posterov. Viac o aktivitách na stránkach DEKD:

https://www.dekd.sk/aktivita/3991-architektonicky-hodnotne-objekty-fzki-spu-v-nitre

https://www.dekd.sk/aktivita/3978-obnova-byvalej-hospodarskej-skoly-v-nitre

Späť