Deň otvorených dverí na Fakulte ekonomiky a manažmentu

V posluchárni S-01 sa 18. januára 2019 o 10.30 a 13.30 h uskutoční Deň otvorených dverí na FEM.

Späť