Deň otvorených dverí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov

V posluchárni A-01 sa 15. februára 2019 o 9.00 a o 11.00 h uskutoční Deň otvorených dverí na FAPZ.

Späť