Daňový poriadok - výberová prednáška

Téma:  Daňový poriadok - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Angelika Kútna
Dátum a čas: 25. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Späť