Daňové plánovanie v holdingoch- výberová prednáška

Téma: Daňové plánovanie v holdingoch- výberová prednáška
Prednášajúci: Martin Šiška, Zuzana Kolečavová, zamestnanci KPMG (celosvetová sieť poradenských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva).
Dátum a čas: 2. 12. 2019, 11.00 h
Miesto:  pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Ísť späť