Čerpacie stanice, alternatívne stokové systémy - tlakový, podtlakový systém - výberová online prednáška

Téma: Čerpacie stanice, alternatívne stokové systémy - tlakový, podtlakový systém - výberová online prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Dátum a čas: 24. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo.
 

Ísť späť