Celoslovenský seminár Sieťové a informačné technológie SIT 2018

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Vás pozývajú na 19. ročník celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Sieťové a informačné technológie SIT 2018. Podujatie bude súčasťou konferencie Medzinárodné vedecké dni 2018 Nitra, 16. – 17. 5. 2018.

Viac na https://spu.fem.uniag.sk/sit2018/

Späť