Celoslovenská verejná prehliadka súťažných vín VÍNO SPU 2019

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás srdečne pozýva na 11. ročník celoslovenskej verejnej prehliadky súťažných vín VÍNO SPU 2019, ktorá sa uskutoční  16. mája 2019 od 14.00 h v priestoroch pod aulou a v posluchárni A-01 v hlavnej budove SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2. Organizátorom podujatia je Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. VIAC INFORMÁCIÍ

Späť