CEILAND - Stredoeurópska iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy

S podporou Európskej únie sa 2. - 5. apríla 2019 v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutoční konferencia Central European Initiative on Agricultural Land Protection - CEILAND (Stredoeurópska iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy). Zastúpených bude 10 krajín strednej Európy: Slovensko, Rakúsko, Chorvátsko, Česko, Nemecko, Maďarsko, Lichtenštajnsko, Poľsko, Slovinsko a Švajčiarsko. Hlavným cieľom konferencie diskusia odborníkov z rôznych oblastí na tému súčasnej situácie v ochrane poľnohospodárskej pôdy v kontexte špecifík regiónu strednej Európy.  Konferencia poskytne účastníkom možnosť výmeny skúseností a cenných informácií, ako aj posilnenia vzájomných vzťahov, čo môže otvoriť možnosti ďalšej spolupráce. Viac na https://ceiland.uniag.sk/  

Ísť späť