Budovanie, rozvíjanie a riadenie vzťahov so zákazníkmi - výberová online prednáška

Téma: Budovanie, rozvíjanie a riadenie vzťahov so zákazníkmi -  výberová  online prednáška vhodná pre všetkých študentov, prioritne pre študentov  FEM (manažment, marketing)
Prednášajúci: Ing. Veronika Jadroňová, manažérka pre kľúčových zákazníkov pre oblasť cukroviniek, Nestlé
Dátum a čas: 16. 11. 2020, 15.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Ísť späť