Biznis analytika v praxi - výberová prednáška

Téma: Biznis analytika v praxi - výberová prednáška
Prednášajúci: Richard Kraus, country manager spoločnosti SAS slovensko. Výberová prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Systémy na podporu štatistickej analýzy a bude venovaná fungovaniu biznis analytika v praxi. 
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Technickej fakulty;

Späť