Awareness day - Networking: Potravinový systém - výskum, inovácie a transfer poznatkov do praxe

V rámci projektu EIT Food Hub sa dňa 25.10.2019 v zasadacej miestnosti ŠD A. Bernoláka SPU v Nitre uskutoční Awareness day - Networking: Potravinový systém - výskum, inovácie a transfer poznatkov do praxe. Na podujatí sa zúčastnia akademickí predstavitelia, zástupcovia potravinárskych a biotechnologických firiem, obchodných spoločností s cieľom diskutovať o aktuálnych otázkach potravinového systému: potravinové zdroje, suroviny, biotechnologické a technologické postupy, výroba, obchod, kvalita, bezpečnosť a spotreba tradičných potravín, ale aj potravín s pridanou hodnotou a ich konzumácia z pohľadu zdravia spotrebiteľa. Program

Ísť späť