Aktuálne otázky potravinárskej praxe - odborný seminár

Pozývame vás na odborný seminár Aktuálne otázky potravinárskej praxe, ktorý sa uskutoční 17. septembra od 13.00 do 17.00 h v Hoteli Viliam Fraňo v Dolných Krškanoch.Termín prihlásenia: do 31. 8. 2019

Program

Späť