Aká bude budúcnosť slovenského zeleninárstva? - seminár

Pozývame vás na 4. ročník seminára Aká bude budúcnosť slovenského zeleninárstva?, Aká bude budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku?, ktorý sa uskutoční online 30. novembra - 1. decembra 2020 pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom organizátorov - Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárskej únie SR, Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska a Zemiakarskeho a zeleninárskeho zväzu SR je zlepšovanie prostredia pre slovenských zeleninárov, zemiakarov, ovocinárov a vinohradníkov. Spoluorganizátorom podujatia je Katedra marketingu a obchodu Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
Online prenos: bit.ly/RPPK-TT .

Ísť späť