Adaptation of Designs to Climate Changes - výberová prednáška

Téma: Adaptation of Designs to Climate Changes - výberová prednáška zameraná na možnosti krajinno-architektonických riešení s ohľadom na meniace sa klimatické podmienky
Prednášajúci: Assoc. prof. Ewa Zaras-Januszkiewicz
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 14.30 h
Miesto: TD-01, Tulipánová 7, FZKI
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 

Ísť späť