Kalendár udalostí Február 2021

pondelok, 01.02.2021

Klikni – Navštív – Študuj

Termín: 1. 2. 2021 online

Záujemcovia o štúdium majú možnosť počas celého obdobia podávania prihlášok navštíviť online fakultu v podobe krátkych videí o fakulte a študentskom živote. Virtuálne sa prejsť po priestoroch fakulty a pozrieť si možnosti ubytovania v študentských domovoch SPU. Inšpirovať sa úspešnými absolventmi a šikovnými študentmi fakulty. Vybrať si z ponuky študijných programov, s kompletnými informáciami od uplatnenia absolventa, podmienok prijatia, prijímacej skúšky, termínov, poplatkov až po podanie elektronickej prihlášky. Spätná väzba pre záujemcov je zabezpečená prostredníctvom elektronického zasielania otázok prodekanovi pre štúdium a v stanovených termínoch budú k dispozícii aj online video hovory so zástupcami fakulty.

Viac na https://fapz.uniag.sk/sk/klikni-navstiv-studuj/

utorok, 02.02.2021
piatok, 05.02.2021
štvrtok, 11.02.2021
piatok, 12.02.2021

Milí študenti, pozývame vás na ONLINE Deň otvorených dverí na FEM SPU v Nitre.
 
Termín: 12. 2. 2021 o 15.00 h online
 

Klikni – Navštív – Študuj

Termín: 12. 2. 2021 online

Záujemcovia o štúdium majú možnosť počas celého obdobia podávania prihlášok navštíviť online fakultu v podobe krátkych videí o fakulte a študentskom živote. Virtuálne sa prejsť po priestoroch fakulty a pozrieť si možnosti ubytovania v študentských domovoch SPU. Inšpirovať sa úspešnými absolventmi a šikovnými študentmi fakulty. Vybrať si z ponuky študijných programov, s kompletnými informáciami od uplatnenia absolventa, podmienok prijatia, prijímacej skúšky, termínov, poplatkov až po podanie elektronickej prihlášky. Spätná väzba pre záujemcov je zabezpečená prostredníctvom elektronického zasielania otázok prodekanovi pre štúdium a v stanovených termínoch budú k dispozícii aj online video hovory so zástupcami fakulty.

Viac na https://fapz.uniag.sk/sk/klikni-navstiv-studuj/

utorok, 16.02.2021

Téma: Jednooperačné ťažbovo-dopravné stroje -  online výberová prednáška zameraná na popis jednooperačných ťažbovo-dopravných strojov používaných v lesnom hospodárstve. V prednáške budú bližšie popísané univerzálne kolesové traktory UKT, lesnícke kolesové traktory LKT, traktory používané v lesníctve a výkonnosť strojov a technologické parametre traktorov a ťahačov.
Prednášajúci: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dátum a čas: 16. 2. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.
utorok, 23.02.2021

Téma: Mobilná technika v lesníctve - online výberová prednáška zameraná na mobilné stroje používané pri ťažbe dreva a manipulácii drevnej hmoty. Hlavné úlohy a časti harvestera. Stroje na sústreďovanie dreva (vývozné súpravy).
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Kováč, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dátum a čas: 23. 2. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.
 
streda, 24.02.2021

Termín: 24. 2. 2021 online

Pre záujemcov bude pripravená interaktívna prehliadka laboratórií a výučbových priestorov fakulty. Študenti TF im poskytnú informácie o štúdiu a študentskom živote, prevedú uchádzačov po priestoroch fakulty a univerzity. Pedagógovia ich budú informovať o výučbových procesoch.

Viac na www.tf.uniag.sk

Téma: Mobilná technika v lesníctve - online výberová prednáška zameraná na  ciele, prípravu a popis skúšok strojov v prevádzkových a laboratórnych podmienkach.
Prednášajúci: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dátum a čas: 24. 2. 2021
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.
štvrtok, 25.02.2021

Téma: Lesnícka technika a manipulácia na lesných skladoch - online výberová prednáška zameraná na mobilnú techniku v lesníctve, od výkonných ťažbových strojov až po odvozné prostriedky, určené na sústreďovanie drevnej hmoty. Druhá časť prednášky predstaví manipulačné prostriedky pri spracovaní drevnej hmoty, ich jednotlivé časti a konštrukciu.
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Kováč, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dátum a čas: 25. 2. 2021, 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.