Kalendár udalostí September 2020

pondelok, 07.09.2020

Téma: Bezpečnosť a kvalita pracovného prostredia v poľnohospodárskych technológiách - verejná inauguračná prednáška.
Prednášajúci: doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. vysokoškolský pedagóg na Katedre zariadení stavieb a bezpečnosti techniky, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 7. 9. 2020, 11.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?141955Q8G1M4UA20).

Téma: Optimalizačné metódy pri riadení výrobného procesu - verejná inauguračná prednáška.
Prednášajúci: doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. vysokoškolský pedagóg na Katedre kvality a strojárskych technológií Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 7. 9. 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?141955Q8G1M4UA20);
utorok, 08.09.2020

Téma: Zodpovedné a jasné vlastníctvo ako základ pre dlhodobé udržanie krajiny - verejná inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU
Dátum a čas: 8. 9. 2020, 9.30 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka

V Aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 8. septembra 2020 o 9.00 h uskutoční 56. Valné zhromaždenie členov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Pozvanie prijal aj minister pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský CSc. Viac na https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/valne-zhromazdenie-slovenskej-akademie-podohospodarskych-vied/

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bude 8. septembra 2020 o 13.30 h v priestoroch ŠD Antona Bernoláka SPU v Nitre otvorená výstava posterov, venovaná objektu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre na Hospodárskej ulici. Ide o funkcionalistický objekt architekta J. Grossmanna - pôvodne Štátna odborná hospodárska škola postavená v r. 1932. Objekt bol v roku 1998 vyhlásený za  národnú kultúrnu pamiatku. Výstava potrvá do 19. septembra a následne bude presunutá do objektu na Hospodárskej ul. č. 7.

Viac o aktivitách na stránkach DEKD:

https://www.dekd.sk/aktivita/3991-architektonicky-hodnotne-objekty-fzki-spu-v-nitre

https://www.dekd.sk/aktivita/3978-obnova-byvalej-hospodarskej-skoly-v-nitre

utorok, 22.09.2020

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Vidiecky parlament na Slovensku, Agroinštitút, š.p. a Mesto Nitra vás pozývajú na otvorenie participatívneho a inkluzívneho procesu tvorby VÍZIE PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK, ktoré sa uskutoční  22. septembra 2020 o 12.00 h vo výstavných priestoroch Národnej rady SR na Západnej terase Bratislavského hradu (nám. A. Dubčeka 1, Bratislava). Podujatie je súčasťou 17. ročníka Dňa vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky pod názvom Ekonomicky rastúci vidiek. Informácie o projekte: www.polirural.eu, kontakt: zuzana.palkova@uniag.sk

streda, 23.09.2020

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa 23. 9. 2020 o 14.00 h v priestoroch budovy na Hospodárskej ul. 7 uskutoční tematická prednáška doc. Ing. arch. R. Štěpánkovej, PhD. na tému: Obnova bývalej Hospodárskej školy v Nitre s následnou komentovanou prehliadkou pod vedením Ing. arch Z. Holičkovej, pracovníčky Krajského pamiatkového úradu Nitra. Súčasťou podujatia bude výstava posterov. Viac o aktivitách na stránkach DEKD:

https://www.dekd.sk/aktivita/3991-architektonicky-hodnotne-objekty-fzki-spu-v-nitre

https://www.dekd.sk/aktivita/3978-obnova-byvalej-hospodarskej-skoly-v-nitre

V dňoch 23. a 24. septembra 2020 sa v rámci projektu POWER4BIO uskutoční online návšteva nitrianskeho regiónu, ktorá poskytne účastníkom príležitosť na výmenu poznatkov, priestor pre dialóg a predstaví stav a rozvoj biohospodárstva na Slovensku a v nitrianskom regióne. Podujatie organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s partnermi a kľúčovými aktérmi v oblasti biohospodárstva. Počas prvého dňa predstavia odborníci a tvorcovia politík pozíciu biohospodárstva v aktualizovanej stratégii výskumu a inovácií na národnej a regionálnej úrovni, ako aj súvisiace prioritné oblasti a výzvy. Druhý deň budú prezentované príklady dobrej praxe a podporné služby pre podnikateľov.   Pozývame všetkých záujemcov, aby sa online návštevy zúčastnili. Program podujatia a registračný link nájdete na https://power4bio.eu/invitation-to-the-online-power4bio-cross-visit-to-nitra-slovakia.