Kalendár udalostí December 2019

streda, 27.11.2019

Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vás pozýva na výstavu Predvianočná nálada, spojenú s predajom originálnych vianočných dekorácií. Podujatie bude sprístupnené od 27. novembra do 12. decembra 2019 v každý pracovný deň od 9.00 do 16.00 h v priestoroch skleníkov BZ

pondelok, 02.12.2019

Téma: Daňové plánovanie v holdingoch- výberová prednáška
Prednášajúci: Martin Šiška, Zuzana Kolečavová, zamestnanci KPMG (celosvetová sieť poradenských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva).
Dátum a čas: 2. 12. 2019, 11.00 h
Miesto:  pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Téma: Prezentácia profesionála s kalichom vína, Systém hodnotenia vín WSET, Rečnícka a technická výbava someliera - výberová prednáška
Prednášajúci: Beáta Vlnková, prezidentka Asociácie somelierov Slovenskej republiky
Prednášku organizuje Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre v rámci predmetu Z15-0104-I Somelierstvo.
Dátum a čas: 2. 12. 2019, 13.30 - 15.30 h
Miesto:  Výskumné centrum AgroBioTech, kongresová sála, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.

Téma: Práca účtovníka a audítora v praxi - výberová prednáška
Prednášajúci: Zuzana Motyčáková (MAZARS)
Dátum a čas: 2. 12. 2019, 9.00 h
Miesto:  pavilón S, poslucháreň S-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
utorok, 03.12.2019

Téma: Využitie infračervenej termovízie v poľnohospodárskej výrobe - výberová prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha
Dátum a čas: 3. 12. 2019, 15.30 h
Miesto:  poslucháreň A-02, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Technickej fakulty SPU v Nitre.

Téma: Tvorba algoritmov a analýza dát v prostredí MATLAB - výberová prednáška. MATLAB je nástroj pre vedecké a technické výpočty, ktorý umožňuje načítať dáta z viacerých zdrojov, načítané dáta analyzovať a vizualizovať. Vstavané funkcie uľahčia tvorbu algoritmov a vývoj vlastných aplikácií. Seminár predstaví základné možnosti MATLABu a niekoľko zaujímavých nadstavieb.
Prednášajúci: Ing. Martin Foltin, PhD., Ing. Michal Blaho, PhD., HUMUSOFT s.r.o.
Dátum a čas: 3. 12. 2019, 13.00 h
Miesto:  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Hospodárska ulica 7, Nitra, miestnosť ZM
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.
streda, 04.12.2019

Téma: Udržateľný životný štýl - aktuálny trend alebo nevyhnutnosť? - výberová prednáška
Prednášajúci: JUDr. Viktor Vincze,  moderátor TV Markíza. Okrem iného sa venuje aj popularizácii zmien, ktoré vedú k udržateľnejšiemu životu
Dátum a čas: 4. 12. 2019, 9.30 h
Miesto:  prednášková miestnosť TD-01, Tulipánová 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.

Vymeňte na chvíľu študentské povinnosti za neviazanú priateľskú atmosféru. Študentská rada Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva vás pozýva na tradičný FZKI PUNČ. Stretneme sa 4. decembra 2019 od 9.30 na Tulipánovej 7. Vstup je voľný.
Bude na vás čakať výborný punč, hrnčeky, prednášky, predajné stánky, dobrá hudba a príjemná atmosféra. Viac na https://www.facebook.com/events/497062734216110/

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre vás pozýva na 1. ročník benefičnej akcie - vianočných trhov spojených so sviatkom sv. Mikuláša.
Vianočný deň na FEM sa uskutoční pod záštitou dekanky prof. Eleny Horskej 4. decembra 2019 od 9.00 h.
Môžete sa tešiť na výbornú hudbu, kulinárske vianočné špeciality, voňavý vianočný punč ako aj dobroty z iných kútov sveta. Čaká na vás kopa dobrej zábavy, jedla a stánkov s rozličným tovarom. Príďte sa zabaviť so svojimi priateľmi, rodinou a užite si vianočnú atmosféru plnú vôni, chutí a pohody. Vianočné mestečko FEM sa bude rozprestierať v areáli FEM SPU, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch. Neodmysliteľnou súčasťou bude rozsvietenie vianočného stromčeka spojené s kultúrnym programom.
Zároveň touto cestou pomôžete prispieť na dobrú vec. Celý výťažok z predaja vo vianočnom mestečku FEM bude venovaný na detskú onkológiu a odborné učilište v Bratislave so žiakmi s telesným postihnutím. PROGRAM 
štvrtok, 05.12.2019

Téma: Koktejlové interakce azolových fungicidů a jejich vliv na životní prostředí - výberová prednáška. Uskutoční sa v rámci výučby predmetu Post-harvest Technology of Horticultural Crops / pozberová technológia záhradníckych plodín.
Prednášajúci: Assoc. Prof. Dr. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.
Dátum a čas: 5. 12. 2019, 9.00 h
Miesto:  miestnosť BZ-01, Katedra zeleninárstva FZKI,Tr. A. Hlinku 2
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
pondelok, 09.12.2019

 
Téma: Účtovná závierka - PwC - výberová prednáška
Prednášajúci: Lukáš Ciran
Dátum a čas: 9. 12. 2019, 9.00 h
Miesto:  poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2,  Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu  SPU v Nitre.

Téma: Strategický manažment PPSK - výberová prednáška
Prednášajúci: Martin Stulrajter
Dátum a čas: 9. 12. 2019, 13.30 h
Miesto:  poslucháreň S, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2,  Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu  SPU v Nitre.

Téma: Využitie agrometeorologických meraní a pozorovaní vo vinohradníctve - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Milan Chudý, štatutárny zástupca spoločnosti VÍNO CHUDÝ, s.r.o., ktorá má dlhoročné skúsenosti s pestovaním vínnej révy. V súčasnej dobe spoločnosť obhospodaruje 6 ha vlastných viníc v odrodovej skladbe: Rulandské biele, Chardonnay, Muškát Ottonel, Rizling rýnsky, Tramín červený, Hetera, Rimava, Dunaj, Hron, Nitria a Cabernet Sauvignon. Od roku 2015 sú všetky vinice zaradené do Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia PRV SR 2014-2020 a obhospodarované v režime integrovanej produkcie.
Dátum a čas: 9. 12. 2019, 11.00 h
Miesto:  prednášková miestnosť ZP, FZKI, Hospodárska 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Technickej fakulty SPU v Nitre.
utorok, 10.12.2019

Téma: Brzdový strmeň - výberová prednáška
Prednášajúci: Martin Remper
Dátum a čas: 10. 12. 2019, 11.00 h
Miesto:  poslucháreň Q-01, Q pavilón, Nábrežie Mládeže 85, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Technickej fakulty  SPU v Nitre.

Srdečne Vás pozývame 10. decembra 2019 od 10.00 h do Vianočného mestečka pod aulou SPU. Svoju šikovnosť a kreativitu tu predstavia študenti, zamestnanci a priaznivci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Nájdete tu ručne vyrábané šperky, vianočné ozdoby, keramiku, univerzitný med, mydlá, domáce džemy, sušené ovocie, vianočné oblátky, koláče a mnoho ďalších produktov.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre pozýva všetkých zamestnancov, študentov a priaznivcov na slávnostný koncert pod záštitou rektorky doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., Vianočný dar SPU, ktorý sa uskutoční 10. decembra 2019 od 18.00 h v Aule SPU. V programe sa predstaví Folklórny súbor Zobor, Spevácka skupina DFS Borinka, Cimbalová hudba Zobor a jej hostia: Milan Veróny a Ľubomír Gašpar, The Vocal Soul Ladies a The Gospel Family. Vstup je voľný. Medzi sprievodnými podujatiami nebude chýbať Vianočné mestečko pod aulou, kde budú prezentovať svoje výrobky a umelecké diela remeselníci a umelci z radov študentov, zamestnancov či absolventov univerzity, ako aj ďalší vystavovatelia.

streda, 11.12.2019

V kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech sa 11. 12. 2019 od 13.00 h uskutoční zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre. Program

Téma: Customer Analytics - výberová prednáška
Prednášajúci: Miroslav Jasso
Dátum a čas: 11. 12. 2019, 9.00 h
Miesto:  poslucháreň S-01, pavilń S, Tr. A. Hlinku 2,  Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu  SPU v Nitre.
štvrtok, 12.12.2019

V priestoroch SPU sa 12. 12. 2019 uskutoční zasadnutie členov Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pri SPU v Nitre organizuje vo štvrtok 12. decembra od 11.00 do 13.00 h zbierku oblečenia. Budeme vás čakať pod Aulou SPU. Môžete priniesť vypraté zimné oblečenie, topánky, školské potreby, kuchynské potreby (napr. hrnce), drogériu, plienky, Sunar. Vyzbierané veci budú odnesené do rôznych zriadení pre osoby v núdzi v Nitre. Ďakujeme.

piatok, 13.12.2019

Miesto: poslucháreň A-02, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Dátum a čas: 13. 12. 2019, 10.00 - 12.00 h
pondelok, 16.12.2019

V priestoroch SPU sa 16. decembra 2019 uskutoční zasadnutie členov Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.