Kalendár udalostí Jún 2019

streda, 29.05.2019

V priestoroch kaštieľa v Topoľčiankach sa dňoch 29. mája až 1. júna 2019 bude konať medzinárodná konferencia DAGENE 2019, zameraná na problematiku živočíšnych genetických zdrojov najmä krajín v povodí rieky Dunaj. Organizátorom podujatia je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra v spolupráci s Fakultou biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, koordinátorom je prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Viac informácií nájdete na http://www.vuzv.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=754:dagene-2019-topoianky&catid=41&Itemid=148

sobota, 01.06.2019

Botanická záhrada pozýva deti a rodičov na Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý sa uskutoční 1. a 2. júna v parku BZ.  
Program:
1. júna
9.00 – 18.00 h – hry pre deti, občerstvenie, predajná výstava obrazov Autistického centra ANDREAS, n.o. a výtvarného fotografa Mariána Mandúcha
14.00 – 17.00 h hudobno-poetické popoludnie. Účinkujú: kapela REALITA, G. Grznárová, M. Martišková, Z. Martišková
2. júna
9.00 – 18.00 h – hry pre deti, občerstvenie, predajná výstava obrazov Autistického centra ANDREAS, n.o. a výtvarného fotografa Mariána Mandúcha
14.00 – 16.00 h hudobno-poetické popoludnie
pondelok, 03.06.2019

V priestoroch Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa bude 3. - 5. júna 2019 konať 14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Veda mladých. Konferencia je zameraná na krajinu, prírodu, životné prostredie, pestovanie poľnohospodárskych produktov, GIS technológie, geodéziu, krajinnú a záhradnú architektúru a i.

Viac informácií na:https://sites.google.com/site/vedamladych/

 

utorok, 04.06.2019

V Dvoroch nad Žitavou sa 4. - 5. júna 2019 uskutoční ôsmy ročník Celoslovenských dní poľa -  prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych zvierat. Spoluorganizátorom podujatia je aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.  Viac na https://www.dnipola.sk/

štvrtok, 06.06.2019

V skleníkoch Botanickej záhrady SPU v Nitre sa 6. - 9. júna 2019 (denne od 9.00 do 17.00 h) uskutoční výstava zameraná nielen na korytnačky.

 

piatok, 21.06.2019

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 21. júna 2019 od 10.00 h uskutoční Zlatá promócia absolventov Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre z roku 1969. Počas slávnostného aktu, na ktorom sa zúčastní aj rektorka SPU doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., a predstavitelia vedenia, odovzdajú dekani fakúlt SPU symbolické zlaté diplomy vyše stotridsiatim absolventom.