Kalendár udalostí Máj 2019

štvrtok, 02.05.2019

Vychutnaj si svoju krajinu /AIESEC

Prezentácia Lucie Michalíkovej a Veroniky Svoradovej, ktoré absolvovali AIESEC stáže  v Rumunsku a Brazílii. Miesto a čas konania: Kongresová sála SPU, ŠD A. Bernoláka, 2. 5. 2019, 18.00 h

Podrobný program NUD 2019

Téma: Nová poľnohospodárska politika EÚ

Prednášajúci: Dušan Chrenek, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum a čas: 2. 5. 2019 11.00 h
Miesto: SPU, Tr. A. Hlinku 2, prednášková miestnosť T
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt
sobota, 04.05.2019

University Open 2019

Turnaj v skladaní Rubikovej kocky spojený s výstavou Svet hlavolamov. Miesto a čas konania: FEM SPU, pavilón S, AS-31, 4. 5. 2019,  9.00 h

Podrobný program NUD 2019

pondelok, 06.05.2019

Mám na to - výberová prednáška psychológa PhDr. Roberta Krauseho, PhD.  Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38, 6. 5. 2019,  10.00 – 12.00 h

Ako napísať dobrý životopis a ako uspieť na pohovore

Praktický workshop pre vysokoškolákov. Miesto a čas konania: zasadacia miestnosť pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 6. 5. 2019, 13.30 – 14.30 h

Volejbal

Miesto a čas konania: Športová hala SPU v Nitre, 6. 5. 2019, 13.00 h dievčatá, 15.00 h chlapci

Dokážeme ovplyvniť svoju mysel a podávať lepšie výkony?

Ing. Pavol Grmán predstaví metódu Wima Hofa, ktorá môže pomôcť pri každodenných študentských aktivitách. Spája tri základné komponenty, a to dýchacie cvičenie, terapiu chladom a nastavenie mysle. Miesto a čas konania: FEM SPU v Nitre, pavilón S, 4. poschodie, AS-36, 29. 4. 2019, 17.00 h

Podrobný program NUD 2019

utorok, 07.05.2019

Science Talks

Panelová diskusia pre študentov, ktorú organizuje hlavný partner NUD 2019, Slovenské elektrárne, a. s. Miesto a čas konania: Aula SPU, tr. A. Hlinku 2, 7. 5. 2019, 10.00

Medziuniverzitné preteky vo vodnom slalome

Preteky na kajakoch po rieke Nitra. Miesto a čas konania: rieka Nitra, medzi ŠD Nitra a FPV UKF, 7. 5. 2019, 12.00 h

Divadielko na Osmičke: Kajco

Univerzitný divadelný súbor predstaví originálnu hru Henricha Fačkovca o láske a jej hľadaní v dedinskom prostredí. Nechýba hudba, humor, slzička v oku, ale predovšetkým smiech. Diváci sa presvedčia, že život si vždy nájde spôsob, ako skrížiť osudy dvoch ľudí
a objaviť spriaznenú dušu. Miesto a čas konania: spoločenská miestnosť ŠD Mladosť, Štúrova 3, 7. 5. 2019, 17.00 h

Podrobný program NUD 2019

streda, 08.05.2019

  • Nočný výstup na Zobor
Tradičný študentský nočný výstup na Zobor.
Miesto a čas konania: začiatok pred ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 19.00 h
Zodpovedajú: Lucia Andrea Beňová, Gabriela Pitoňáková (ŠP UKF) Poznámka: Náhradný termín za 29. 4. 2019 kvôli nepriaznivému počasiu.
štvrtok, 09.05.2019

Téma: Podporné systémy pre chovateľov hospodárskych zvierat na Slovensku Možnosti využitia systému podpôr v živočíšnej výrobe
- prednáška a diskusia o jednotlivých podporných systémoch Plánu rozvoja vidieka a Vlády SR s osobitným zameraním pre chovateľov hospodárskych zvierat
Prednášajúci: Ing. Juraj Kožuch, PhD.
Dátum a čas:
Miesto: cvičebňa AZ-01, Katedra špeciálnej zootechniky, pavilón Z
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
sobota, 11.05.2019

V priestoroch Botanickej záhrady SPU v Nitre sa 11. mája uskutoční odborný seminár o chove plazov.

štvrtok, 16.05.2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je spoluorganizátorom celoslovenského odborného seminára s medzinárodnou účasťou Meliorácie v procese klimatickej zmeny. Podujatie sa uskutoční 16. mája 2019 od 8.30 h v Hurbanove (Starý Orech, Novozámocká 104). Program seminára

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás srdečne pozýva na 11. ročník celoslovenskej verejnej prehliadky súťažných vín VÍNO SPU 2019, ktorá sa uskutoční  16. mája 2019 od 14.00 h v priestoroch pod aulou a v posluchárni A-01 v hlavnej budove SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2. Organizátorom podujatia je Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. VIAC INFORMÁCIÍ

streda, 29.05.2019

V priestoroch kaštieľa v Topoľčiankach sa dňoch 29. mája až 1. júna 2019 bude konať medzinárodná konferencia DAGENE 2019, zameraná na problematiku živočíšnych genetických zdrojov najmä krajín v povodí rieky Dunaj. Organizátorom podujatia je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra v spolupráci s Fakultou biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, koordinátorom je prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Viac informácií nájdete na http://www.vuzv.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=754:dagene-2019-topoianky&catid=41&Itemid=148

piatok, 31.05.2019

Deň detí vo Viváriu - zábavné aj poučné podujatie k Medzinárodbnému dňu detí pre deti a rodičov sa uskutoční 31. mája 2019.