Kalendár udalostí duben 2019

úterý, 02.04.2019

S podporou Európskej únie sa 2. - 5. apríla 2019 v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutoční konferencia Central European Initiative on Agricultural Land Protection - CEILAND (Stredoeurópska iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy). Zastúpených bude 10 krajín strednej Európy: Slovensko, Rakúsko, Chorvátsko, Česko, Nemecko, Maďarsko, Lichtenštajnsko, Poľsko, Slovinsko a Švajčiarsko. Hlavným cieľom konferencie diskusia odborníkov z rôznych oblastí na tému súčasnej situácie v ochrane poľnohospodárskej pôdy v kontexte špecifík regiónu strednej Európy.  Konferencia poskytne účastníkom možnosť výmeny skúseností a cenných informácií, ako aj posilnenia vzájomných vzťahov, čo môže otvoriť možnosti ďalšej spolupráce. Viac na https://ceiland.uniag.sk/  

Univerzitná organizácie Odborového zväzu PŠaV pri SPU v Nitre vás pozýva na školenie zástupcov zamestnancov na úrovni fakultných a dielenských organizácií a vedúcich odborových úsekov univerzitnej organizácie, ktoré sa uskutoční 2. apríla 2019 o 10.00 h v Kongresovej sále SPU v ŠD A. Bernoláka.
Program:
1. Vystúpenie zástupcov OZ PŠaV na Slovensku - predsedu OZ Ing. Pavla Ondeka a predsedu Združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslava Habána, PhD.
2. Legislatívne zmeny dotýkajúce sa zamestnancov školstva od 1. 1. 2019 (novela Zákonníka práce č. 63/2018, Zákon č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality VŠ vzdelávania, novela zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, kolektívna zmluva vyššieho stupňa) - právnik OZ Mgr. Martin Mikluš. Viac informácií

 

František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Klaudia Halászová, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vás pozývajú na podujatie #MYSMEEU, ktoré sa uskutoční 2. apríla 2019 o 9.30 h v Aule SPU v Nitre. V diskusii o aktuálnych témach Európskej únie s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní európskeho projektu a na význam EÚ pre regionálny rozvoj slovenských regiónov vystúpia: Martin Klus, poslanec a podpredseda Výboru pre európske záležitosti NR SR, Igor Éder podpredseda NSK a Daniel Balko, zástupca primátora mesta Nitry. Program

středa, 03.04.2019

Téma: Možnosti využitia agrárneho informačného systému AgroCont© v integrovanom a ekologickom systéme pestovania zeleniny
Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla
Dátum a čas: 3. 4. 2019 od 10.00 do 11.30 h
Miesto: Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2 (miestnosť BZ-01)
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
úterý, 09.04.2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je jedným zo spoluorganizátorov série odborných seminárov spoločnosti FEED LAB, s.r.o., na tému Kvalita kukuričných siláží v podmienkach klimatických zmien z troch pohľadov, ktorý sa uskutoční 9. apríla 2019 od 9.30 do 13.00 h v Kongresovom centre SPU.  Ďalšie semináre sa budú konať v nasledujúce dni vo Vigľaši a v Košiciach.  PROGRAM

 

Téma: Prvotné uplatnenie medzinárodných štandardov účtovnictva - IFRS 1

Prednášajúci: Lukáš Ciran a Peter Kis
Dátum a čas: 9. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov a Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

Téma: Motivácia, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov

Prednášajúci: Tibor Molnár
Dátum a čas: 9. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: miestnosť AS-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov a Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
středa, 10.04.2019

Téma: Staň sa finančne nezávislý

Prednášajúci: Marcela Abrhanová
Dátum a čas: 10. 4. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň  S-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov a Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
čtvrtek, 11.04.2019

V priestoroch Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa 11. apríla 2019 od 8.45 do 13.00 h  uskutoční World Café, podujatie zamerané na tému biohospodárstva a inovácií v oblasti potravinárstva a precízneho poľnohospodárstva, ktorého organizátorom je Únia klastrov Slovenska. Cieľom podujatia je združiť relevantných odborníkov v rôznych odvetviach biohospodárstva a zmobilizovať čo najviac skúseností a odborných znalostí pre rozvoj tohto sektora. Počas stretnutia bude vytvorený priestor na diskusiu medzi poľnohospodármi, potravinármi, podnikateľmi, vedeckovýskumnými inštitúciami a univerzitami.

Témy diskusie:

  • Ako môže „Európske Inovačné Partnerstvo pre oblasť poľnohospodárstva“ prispieť k inovatívnemu a precíznemu poľnohospodárstvu
  • EIT Food Hub a jeho úloha pri zapájaní start-up-ov v oblasti inovatívneho poľnohospodárstva
  • Stratégia pre biohospodárstvo na Slovensku
  • Zlepšovanie miestnych akčných plánov

Podujatie bude prebiehať primárne v slovenskom jazyku, pričom niektoré sekcie budú predstavené/zosumarizované aj v angličtine. Účasť na podujatí je bezplatná. V prípade záujmu potvrďte účasť na info@uksk.sk najneskôr do 7. 4. 2019. 

PROGRAM

Téma: Nakladanie s rádioaktívnym odpadom

Prednášajúci: Ing. Ján Holec NUCLEAR POWER a.s.
Dátum a čas: 11. 4. 2019 o 13.30 h
Miesto: poslucháreň A-02
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty.
pátek, 12.04.2019

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás pozýva na verejnú prehliadku Interaktívnej experimentálnej záhrady, ktorá sa uskutoční 12. apríla 2019 od 8.30 do 15.30 h v areáli FZKI na Tulipánovej ulici 7. Súčasťou podujatia bude diskusia o cibuľovinách a komentovaná prehliadka (od 10.00 do 13.00 h) v sprievode študentov záhradnej a krajinnej architektúry, ktorí návštevníkom priblížia problematiku koncipovania bylinných výsadieb, najmä ich jarnú fázu.

Vstup do záhrady bude z parku (od Rybárskeho domčeka) aj z hlavného areálu FZKI z Tulipánovej ulice. Bližšie informácie na https://www.interaktivnazahrada.

pondělí, 15.04.2019

Téma: Riadenie procesu výroby piva
Prednášajúci: Jaroslav Klein, Katarína Kratochvílová
Dátum a čas: 15.4.2019 o 8.00 h
Miesto:  poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

Téma: Trendy v pivnej kategórii (a.k.a. Od príležitosti k reklame)
Prednášajúci: Zuzana Imrichová, Martin Stulrajter, Mária Dzureková, Katarína Kratochvílová
Dátum a čas: 15.4.2019 o 9.00 h
Miesto:  poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov  Fakulty ekonomiky a manažmentu
úterý, 16.04.2019

Téma: Získavanie a výber zamestnancov

Prednášajúci: Imrich Szász
Dátum a čas: 16. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: miestnosť AS-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov a Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

Téma: Čo spôsobí ďalšiu krízu a kedy ju môžme očakávať?
Prednášajúci: Peter Bálint
Dátum a čas: 16.4.2019 o 11.00 h
Miesto:  poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
středa, 17.04.2019

Téma: Lokálna počítačová sieť, výberová prednáška firmy TEMPEST

Prednášajúci: Roman Šiller, NET konzultant
Dátum a čas: 17. 4. 2019, 15.30 h
Miesto: miestnosť AS-02
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu
středa, 24.04.2019

Téma: Poľnohospodárstvo 3. milénia- vízia a inovatívne riešenia
Prednášajúci: RNDr. Bruno Gábel, CSc.
Výskumné aktivity RNDr. Bruna Gábela, CSc. sa sústreďujú na vývoj nových metód a inovatívnych prostriedkov ochrany viniča a ovocných drevín pred kľúčovými patogénmi. V tejto oblasti je autorom mnohých odborných publikácií, vedeckých prác, popularizačných článkov a niekoľkých priemyselných patentov.
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 9.30 h
Miesto: miestnosť A-03
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Technickej fakulty
 

Téma: Ekotoxikológia - Vplyv ťažkých kovov na živočíchy
Prednáška je zameraná na charakteristiku vplyvu ťažkých kovov na živočíšny organizmus, prejavy toxicity a spôsobu eliminácie účinkov.
Prednášajúci: dr hab. Łukasz Binkowski, Ph.D.
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 8.00 h
Miesto: miestnosť AT-21, pavilón T, 2. posch.
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulty biotechnológie a potravinárstva

Téma: Cherry-rich source of natural antioxidants

Prednášajúci: doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 13.30 h
Miesto: miestnosť AC19
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva
 

Téma: Botanicals-sources for environmental-friendly biopesticides

Prednášajúci: doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 16.30 h
Miesto: miestnosť AC19
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva

Univerzitná kvapka krvi na SPU

Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, ktoré organizuje Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pri SPU v Nitre a Národná transfúzna služba v Nitre. Miesto a čas konania:  Kongresová sála, ŠD A. Bernoláka, SPU, 24. 4. 2019 8.00 – 12.00 h. Viac na

Kynologický deň s Poľovníckym krúžkom Buteo

Odborné prednášky a ukážky výcviku psov zaujmú nielen každého chovateľa, ale všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o najlepších priateľoch človeka, ich zvykoch a spôsoboch starostlivosti o nich. Tento rok sa na akcii podieľa aj novovzniknutý kynologický krúžok na SPU. Miesto a čas konania: areál SPU, Mini ZOO,  24. 4. 2019, 10.00

NewMeta – promo akcia pre študentov

Daruj si peniaze – o možnostiach sporenia študentov v 2. pilieri. Miesto a čas konania: Študentský domov A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38, 24. 4. 2019. 10.00 h

 

Jarný beh Nitrou

Tradičné bežecké podujatie na trase: Nový most – chodník na Wilsonovom nábreží – hlavný most pri internáte Mladosť – a späť. Miesto a čas konania: nábrežie rieky Nitra, 24. 4. 2019, 15.00 h

Podrobný program NUD 2019

čtvrtek, 25.04.2019

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre vás pozýva 25. apríla 2019 od 13.00 h na DNA Day & Prezentačný deň VC ABT. Cieľom vedeckého podujatia je propagácia významu kľúčových objavov v odbore genetika a oboznámenie sa s významnými molekulárno-genetickými analýzami. Súčasťou bude prezentácia vedeckej práce vybraných laboratórií centra, tak ako ju ešte nepoznáme. Viac informácií a program

Chcete sa lepšie zorientovať v prebiehajúcich programoch a výzvach v Európskom výskumnom priestore? Zaujíma vás pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov? Radi by ste získali praktické rady pre tvorbu projektových návrhov? Centrum vedecko-technických informácií SR pripravilo Tour de ERA - päť dvojdňových podujatí v piatich slovenských mestách. V Nitre sa uskutoční 25. a 26. apríla v Kongresovom centre SPU. Bližšie info a registrácia na http://www.cvtisr.sk/…/narodne-pro…/sk4era/tour-de-era.html…

Téma: Brexit a jeho dopady na ekonomiku SR

Prednášajúci: Lucia Kleštincová
Dátum a čas: 25. 4. 2019, 10.00 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu, poslucháreň S, pavilón S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 25. apríla 2019 uskutoční Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti. V rámci fakultných študentských konferencií môžu študenti I. a II. stupňa štúdia vystúpiť a verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.
Z programu:
 
pátek, 26.04.2019

Téma: Poznatky a skúsenosti riešenia ekologických problémov

Prednášajúci: Ing. Miloš Kosír, vedúci Kontrolného chemického laboratória CO v Nitre
Dátum a čas: 26. 4. 2019, 9.30 h
Miesto: Katedra krajinného inžinierstva, učebňa ZM, Hospodárska ul.
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty
pondělí, 29.04.2019

NewMeta – promo akcia pre študentov

Daruj si peniaze – o možnostiach sporenia študentov v 2. pilieri. Miesto a čas konania: vestibul pod aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 29. 4. 2019, 10.00 h

 

Gulášovica

Súťaž o najlepší študentský guláš. Zapoj sa a vyskladaj svoj dream team, ktorý vie, ako má chutiť guláš snov. Buď výnimočný, jedinečný a presvedč súperov i porotu o svojom kulinárskom umení. Súčasťou akcie bude večerná tancovačka v rytme folklóru. Miesto a čas konania: priestory pred ŠD A. Bernoláka SPU, 29. 4. 2019, 17.00 – 22.00

Nočný výstup na Zobor. Miesto a čas konania: začiatok pred ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 29. 4. 2019, 19.00 h

Futsal. Miesto a čas konania: Športová hala SPU v Nitre, 29. 4. 2019, 19.00 h

Podrobný program NUD 2019

úterý, 30.04.2019

Pracuj a cestuj po USA

Prezentácia ponuky letných brigád v Spojených štátoch v rámci programov Camp Leaders, Resort Leaders alebo National Parks. Miesto a čas konania: pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 30. 4. 2019, 10.00 h

Piknik FZKI

Posedenie v priestoroch Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a v areáli Mestského parku spojené s diskusiou, prezentáciami študentských prác, ukážkami kreslenia, súťažami a hrami. Cieľom organizátorov podujatia je prepojiť akademické prostredie s verejným.  Súčasťou bude hudobný program, grilovačka, predaj občerstvenia a handmade výrobkov. Od 19.00 h PechaXKucha – prednášky na tému udržateľnosť. Miesto a čas konania: Pavilón FZKI, Tulipánová 7, Mestský park – okolie jazera Hangócka,  30. 4. 2019, 12.00

Ako si hľadať prácu snov v dnešnom digitálnom svete

prednáška Dalibora Slávika,, odborníka v oblasti personalistiky. Miesto a čas konania: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, pavilón S, 4. poschodie, miestnosť AS-36, 30. 4. 2019, 16.00 h

 

Karneval v Riu po slovensky – alegorický sprievod mestom

Prezentácia tanečných škôl, súborov oboch univerzít a záujmových združení Nitry. Miesto a čas konania: trasa Tr. A. Hlinku 2 – Štefánikova tr. – Svätoplukovo námestie, 30. 4. 2019, 16.00 h

SPUKFest

Hudobný festival pre študentov UKF a SPU a obyvateľov mesta Nitra. Vystúpia Gladiator, Bijouterrier, Dora a ďalší. Vstup zdarma. Miesto a čas konania: Svätoplukovo námestie, Nitra, 30. 4. 2019, 17.30 h

Podrobný program NUD 2019