Kalendár udalostí Marec 2019

pondelok, 18.02.2019

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre vás pozýva na výstavu Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI, ktorá sa uskutoční v priestoroch na SlPK (Štúrova 51)od 18. februára do 10. marca 2019. Výstava predstaví vybrané práce študentov a publikácie Ateliérové tvorba - Krajinná a záhradná architektúra a PORT - katalóg študentských prác.

štvrtok, 14.03.2019

Téma: Prezentácia Bosny a Hercegoviny a Univerzity v Banja Luke
Prednášajúca: Nataša Tomič, hosťujúca študentka programu CEEPUS
Dátum a čas: 14. 3. 2019 o 13.00 h
Miesto: zasadacia miestnosť Katedry štatistiky a operačného výskumu, pavilón S, FEM SPU v Nitre
Jazyk prezentácie: anglický
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty
piatok, 15.03.2019

V posluchárni CH sa 15. marca 2019 o 10.00 h uskutoční Deň otvorených dverí na FBP.

streda, 20.03.2019

Téma: Skládkovanie a skládky na Slovensku, Cirkulárna ekonomika – verzus lineárna, Predchádzanie vzniku odpadov
Prednášajúca: Ing. Monika Medovičová, Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dátum a čas: 20. 3. 2019 o 11.00 h
Miesto: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, Hospodárska 7, prednášková miestnosť ZP
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
pondelok, 25.03.2019

Téma: Automatizácia účtovníctva v PWC
Prednášajúci: Martin Srnka a Milan Pavlík zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers
Dátum a čas: 25. 3. 2019 o 9.00 h
Miesto: poslucháreň T