Kalendár udalostí Október 2018

streda, 10.10.2018

Akademický senát vyhlásil na 10. októbra 2018 voľby do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie pre všetky fakulty SPU v Nitre a celouniverzitné pracoviská SPU v Nitre, ako zamestnaneckej, tak aj študentskej časti akademických obcí fakúlt a celouniverzitných pracovísk SPU v Nitre.  VIAC

štvrtok, 11.10.2018

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a komora pozemkových úprav SR organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu  Slovensko - krajina neznámych vlastníkov. Podujatie  sa uskutoční 11. - 12. októbra 2018 v Kongresovom centre SPU pod záštitou rektorky SPU doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. Cieľom organizátorov je poskytnúť priestor na diskusiu o pozemkových úpravách z pohľadu ich potenciálu / benefitov, reálnej využiteľnosti spoločenského a ekonomického dosahu a dopadu na životné prostredie. Viac

pondelok, 22.10.2018

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je spoluorganizátorom workshopu - oficiálneho vedľajšieho podujatia konferencie o bioekonomike, ktorá sa bude konať paralelne 22. októbra 2018 v Bruseli. Zameria sa na potrebu udržateľnej a obehovej bioekonomiky s cieľom podporiť prechod na novú environmentálnu, sociálnu a ekonomickú realitu v zmenenom politickom kontexte EÚ. Podujatia budú priamo prepojené aj telemostom.

Ďalšie informácie a program podujatia v Nitre

Registrácia na podujatie v Nitre

Program podujatia v Bruseli

piatok, 26.10.2018

Botanická záhrada pri SPU v Nitre v spolupráci s CVČ Domino pozýva deti a ich rodičov na TEKVICA FEST, ktorý sa uskutoční 26. októbra od 17.00 h v parku BZ. Atmosféru čarovného podvečera zvýrazní lampášikový pochod večernou botanickou záhradou.