Kalendár udalostí September 2018

štvrtok, 06.09.2018

Katedra regionálnej bioenergetiky a Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre vás pozývajú na odborný seminár Deň bioenergetiky 2018 organizovaný pod záštitou dekanky Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre doc. Ing. Oľgy Roháčikovej PhD.

Odborný seminár sa uskutoční dňa 6.septembra 2018 od 9.30 h na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU v Kolíňanoch. Garanti podujatia: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. Zámerom organizátorov je informovať pracovníkov a študentov vysokých škôl, pracovníkov výrobných podnikov a poľnohospodárskej praxe o aktuálnej téme využívania alternatívnych zdrojov energie v kontexte pestovania a následného energetického využívania rastlín v konkrétnych poľných a poloprevádzkových podmienkach. Cieľom podujatia je podporiť rozvoj výskumu v bioenergetike, spájať výskumné tímy pre riešenie úloh aplikovaného výskumu a podporiť rýchly prenos výsledkov výskumu a technológií z výskumných projektov do praxe.

Program seminára

streda, 19.09.2018

Botanická záhrada pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre vás pozýva na výstavu Farby a plody jesene, ktorá sa uskutoční  od 19. septembra  do 16. októbra 2018 každý deň (vrátane víkendov) od 9.00 do 17.00 h v priestoroch skleníkov.

Odborné semináre:

  • 26. 9. 10.00 - 12.00 h Ovocie a zelenina v praxi – Marián Komžík, Ján Mezey
  • 29. 9. od 10.00 – 13.00 h Štipľavé liečiteľky (svet chilli) – Peter Gajdoštin
  • 3. 10. 10.00 – 13.00 h Bylinky ako ich nepoznáme – Ivana Mezeyová, Hanka Sekulová, Jarmila Neugebauerová

 

piatok, 21.09.2018

Za účasti predstaviteľov poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka sa pri príležitosti otvorenia akademického roka 2018/2019 uskutoční 21. septembra 2018 o 10.00 h v aule SPU slávnostné zasadnutie akademickej obce SPU. Medzi vzácnymi hosťami bude aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho, ktorí vystúpia s príhovormi.

streda, 26.09.2018

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre sa na SPU v Nitre - v aule univerzity sa 26. 9. o 15.00 h uskutoční prednáška s názvom Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre – národná kultúrna pamiatka, zameraná na históriu areálu, ako aj  prehliadka objektov. Pre návštevníkov bude pripravená aj  výstava malieb a fotografií.

PROGRAM

štvrtok, 27.09.2018

Príďte sa pozrieť do živej učebnice zaujímavých trvaliek a rozmanitých kompozícií kvetinových záhonov! Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva vás pozýva na slávnostné otvorenie Interaktívnej experimentálnej záhrady, ktoré sa uskutoční 27. septembra 2018 od 10.00 h na Tulipánovej ulici 7. Záhrada bude zároveň sprístupnená pre širokú verejnosť. Súčasťou bude komentovaná prehliadka, ukážky množenia trvaliek, aranžovanie kvetín, predaj trvaliek z vlastnej produkcie či príjemné posedenie pri kvetinovej limonáde.